Học Trò Trùm Mền Đánh Thầy Giáo – Thơ Chế

Cười Thả Phanh – Xin gửi tới anh em độc giả bài thơ Học Trò Trùm Mền Đánh Thầy Giáo. Thơ chế cực hay và bựa nhân cho ngày vui vẻHỌC TRÒ TRÙM MỀN ĐÁNH THẦY GIÁO

Tuổi thơ đâu biết được rằng
Nếu đánh thầy giáo tội tăng thế nào
Cho nên cả lũ nhao nhao
Nghĩ ra những kế ai nào chẳng hay

Thầy giáo đâu biết chuyện này
Không tình, không cảm, tự hay ý mình
Làm cho mấy cậu học sinh
Tâm lý bị ức đi tìm kế sâu

Chúng trùm khăn bịt kín đầu
Đánh thầy một trận thầy đau nhớ đời
Qua đây xin có mấy lời
Ai làm nghề giáo coi đời phải vui

Phải thương em nhỏ ngậm ngùi
Thiếu cơm rét áo người mùi không thơm
Việc gì, phải hiểu nguồn cơn
Ngoài truyền kiến thức phải bông lơn đùa

Học sinh, con nhỏ sớm trưa
Cần nghề sư phạm vui đùa dạy con
Học sinh tình nghĩa sắt son
Dù đi khắp nước thầy còn trong tim!Facebook Comments

Đánh giá bài viết

128 Comments

  1. paraphrase) aаАа’б‚Т€ТšаЂаŒ?never sacrificed construction regarding feelings. aаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТž In any situation, however some people accuse your pet to be strictly attractive, Mozart in

Leave a Reply

Your email address will not be published.